Course Curriculum

अकबर आणि बिरबल कथा
असे मरन माघुन तो जगला 00:01:05
बाप तशी बेटी 00:01:05
खरा चतुर 00:02:13
मग तुला माझे ऐकावे लागेल 00:00:53
सर्वात उजाल वस्तू 00:02:43
शिव्याची सवय आशी संपली 00:01:19
स्पर्श न करताही रेषा लहान करता 00:01:07
तारे मोजून घ्या 00:00:58
तुम्हाला तर बोलवणारच 00:01:39
त्या झाडाचे मालक कोण आहे? 00:02:45
वाटल्यास तुम्ही तसे म्हणा 00:01:59
Art & Craft
How To Make Bird From Paper Plate 00:00:37
Simple Art & Craft 00:02:03
How To make card for Daddy 00:01:21
Card Holder For Daddy 00:00:52
Card Board Truck 00:01:03
How To Make Christmas Tree 00:00:52
Christmas Bell 00:00:57
How To Make Paper Crown 00:01:41
Make A Pig From Cups 00:01:12
How To Make Cup 00:00:52
How To Make Tiger Cup 00:00:41
How To Make Purse From Paper Palte 00:01:38
How To make petle Crown 00:00:55
Make Fruits From Paper plate 00:01:16
How To Make colorful Rainbow 00:01:41
How To Make Spider 00:00:37
Bodhkatha (बोधकथा)
झाड आणि कुर्हाडीचा दंडा 00:00:36
पशु, पक्षी आणि शहामृग 00:00:54
पाकोळी आणि कावळा 00:00:26
पाणबुडा पक्षी 00:00:41
साळूंखी आणि कावळा 00:00:42
होडीतील दोन प्रवासी 00:00:39
आचरण 00:01:10
अधिक चतुर 00:01:06
अख्खी म्हैस पाच रुपयात 00:02:02
अस्वलाचा राग 00:01:02
अविचार 00:01:18
बेडकांचा संदेश 00:00:48
बिरबल आणि मांजर 00:02:35
बूड घागरी 00:01:56
डोमकावळा आणि साप 00:00:35
डुक्कर आणि लांडगा 00:00:33
दुर्देवी जोडपे 00:00:55
जुने झाडे उपटून पुन्हा लावले 00:00:48
कोल्हा रानमांजर आणि ससा 00:01:18
मांजराच्या गळ्यात घंटा 00:03:14
मुरली वाला कोळी 00:00:41
बाह्य रूपावर जाऊन फसू नये 00:01:12
उंदराची टोपी 00:01:23
अंधारात कसा चढणार डोंगर 00:03:11
अकबर आणि बिरबल 00:02:38
अक्लीचा अभाव 00:01:58
अतिरेक नको 00:01:12
आणि बिरबल परत आला. 00:02:34
उंदीर आणि बेडूक 00:01:28
कोल्हया आणि सिंह 00:01:39
देव आणि नास्तिक मनुष्य 00:00:46
देव आणि प्रवास 00:00:38
दोन कोंबडे 00:00:42
धनगर आणि लांडग्याचे पिलू 00:00:39
धनगर व्यापारी झाला होता 00:01:07
नैतिकतेचा आदर्श 00:01:57
परीस 00:01:10
पोपट आणि सेवक 00:03:31
पोपट 00:01:21
बगळा व लांडगा 00:00:52
बिरबलाचे स्वप्न 00:01:07
Kids Stories (लहान मुलांच्या गोष्टी)
चल रे भोपळ्या टुणूक टुणूक 00:02:11
चोरावर मोर 00:02:03
दोघात लाभ तिसऱ्याचा 00:01:19
द्राक्ष आंबट असतात 00:00:42
दुरूनच रामराम 00:00:46
गाढव आणि कावळा 00:00:34
गाढव आणि लांडगा 00:00:42
घामाचा पैसा 00:01:50
घर लहानच बरे 00:01:08
घास आणि कुत्रा 00:00:45
गुलामगिरी 00:00:46
जादूची भुकटी 00:01:51
जश्यास तसे 00:00:51
जे कराल ते विचारानेच करा 00:01:01
नक्कल नाही अनुकरण करावे 00:02:09
साप आणि खेकडा 00:00:40
ससे कोल्हे आणि गरुड 00:00:51
सिंह आणि गाढव 00:00:24
सिंह आणि लांडगा 00:01:02
टोपीवाला 00:01:10
उंदीर आणि चिचुंद्री 00:00:37
अंधारात कसा चढणार डोंगर 00:03:11
करडू बोकड आणि लांडगा 00:00:39
कवडा आणि कोंबडा 00:00:36
कावळा आणि कुत्रा 00:00:41
कोल्हा आणि खेकडा 00:00:35
कोल्हा आणि वानर 00:01:01
गरुड आणि मनुष्य 00:01:11
गरुड व घुबड 00:01:22
गुप्त धन 00:02:01
गोनुची_गोष्ट 00:03:34
घोडा आणि रानडुक्कर 00:01:00
चतुर सुना 00:01:28
चतूर न्यायमुर्ती 00:01:59
जोतीष्यची फजिती 00:01:19
पाणी गढूळ करणारा कोळी 00:00:43
पिंगळा आणि कावळा 00:00:39
भविष्यवादी 00:00:54
माकड आणि मासा 00:01:01
मुंगीची उत्पत्ती 00:00:29
मूर्ख गवई 00:00:50
राजहंस आणि डोमकावळा 00:00:35
रानडुक्कर आणि गाढव 00:00:47
लांडगा आणि कोकरू 00:01:07
शेजारी बेडूक 00:00:40
Jokes (जोक्स)
Joke – Section 1 00:03:51
Joke – Section 2 00:03:32
Joke – Section 3 00:03:26
Joke – Section 4 00:02:46
Joke – Section 5 00:04:47
Joke – Section 6 00:04:04
Joke – Section 7 00:04:27
Joke – Section 8 00:04:52
Joke – Section 9 00:02:58
TAKE THIS COURSE
  • Rs. 30,000.00 Rs. 25,000.00 per year
  • 365 Days
4544 STUDENTS ENROLLED
© Arete Technology. All rights reserved.